งานบำรุงรักษาถนนบริเวณข้าง สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายจังหวัดเชียงใหม่

0
9