ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกเทท้าย ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์) จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

0
3
ประกาศผลผู้ชนะ