ขุดลอกร่องน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขังพื้นที่หมู่ที่ 5 ซอย 22 บ้านพระนอน

0
7