ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางศรีนวล วังผาสุข ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม อาคารบุญญาภรณ์