ขุดลอกลำเหมืองแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านป่ารวก (ข้างหมู่บ้านพูนสุข)

0
13