15 พฤศจิกายน 2565 กองช่างร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายหลักหมู่ที่ 5 บ้านพระนอน

0
23