งานวางท่อระบายน้ำ ระหว่างซอย 13 และซอย 15 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน

0
4