สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศึกษาดูงาน

0
39
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศึกษาดูงาน🕵️‍♀️
24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ รองนายก อบต.ดอนแก้ว พร้อมด้วย การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากร หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานเรื่อง นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน นวัตกรรม 3 ดี 4 เสาโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว และมหาวิชาลัยดอนแก้วสร้างสุข ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ อบต.ดอนแก้ว โดยมี ดร.อุบล ยะไวทย์ ณะวิชัย นายกสภามหาวิชาลัยดอนแก้วสร้างสุข อดีตปลัด อบต.ดอนแก้ว, ดร.ศุทธา แพรสี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ ผอ.โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว, นางสาวอารีรัตน์ มาตัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ให้การบรรยาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลังให้การต้อนรับ และลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงเรียนฮอมสุขตำบลดอนแก้ว