ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

0
14

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางศรีนวล วังผาสุข ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม อาคารบุญญาภรณ์