ประกาศ รับสมัครผู้เข้าขายของในตลาดสด อบต.ดอนแก้ว

  [ประกาศ] รับสมัครผู้เข้าขายของในตลาดสด อบต.ดอนแก้ว🙌✨
  .
  ผู้สนใจสามารถยื่นความจำนงโดยแนบสำเนาบัตรประชาชน
  ➡ได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
  ⏰ ภายในวันที่ 1-8 ธันวาคม 65
  .
  📌ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
  โทรศัพท์ 053-121585 ต่อ 36 (ในวันและเวลาราชการ)