โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง เนื่องจากงานปรับปรุงผิวถนน ซอย 12 หมู่ที่ 6 บ้านป่ารวก (ซอยเอื้องเหนือรีสอร์ท)

0
9

ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ที่ใช้เส้นทางผ่านนะคับ
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 (วันเสาร์) ตั้งแต่เวลา 0.830-17.00 น. ให้ท่านหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

***********************
การก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 12 (ซอยเอื้องเหนือรีสอร์ท) หมู่ที่ 6 บ้านป่ารวก