โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล อบต.ดอนแก้ว

0
19

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ว จัดอบรมโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล อบต.ดอนแก้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ผู้นำชุมชน คณะกรรมการธรรมาภิบาลตำบลดอนแก้ว และประชาชนตำบลดอนแก้ว วิทยากรบรรยาย คือ นางสาวสุปวีณ์  ศรีโสดา ผุู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว หัวข้อ”การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ. 2560″

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here