ประชาสัมพันธ์ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09 เมษายน 2561

0
4

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว


ได้มีโครงการ
จัดซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการวางท่อระบายน้ำและขยายถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 327,323.98 บาท ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่แนบท้ายมานี้

ประชาสัมพันธ์ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09 เมษายน 2561
ประชาสัมพันธ์ซื้อวัสดุก่อสร้าง-09-เมษายน-2561.pdf (3 downloads)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here