ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มิถุนายน 2561

0
7

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างประเภทรถขุดตีนตะขาบ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding-04-มิถุนายน-2561.pdf (2 downloads)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here