ประกาศประกวดราคาจ้าง 23 พฤษภาคม 2562

0
25

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ณ หมู่ที่ ๓ (ภายในหมู่บ้านอัมรินทร์) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง ๐.๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๔๕ เมตร พร้อมฝาปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายมานี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here