เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

0
46

คำนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

คำนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

ส่วนที่ 3 (มิติที่1)

ส่วนที่ 3 (มิติที่1)

ส่วนที่ 3 (มิติที่2)

ส่วนที่ 3 (มิติที่2)

ส่วนที่ 3 (มิติที่3)

ส่วนที่ 3 (มิติที่3)

ส่วนที่ 3 (มิติที่4)

ส่วนที่ 3 (มิติที่4)

 

[download id=”4045″]

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here