วัดดาราภิมุข

0
276
         วัดดาราภิมุข ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๑ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร. 053 121585  ถูกสร้างขึ้นจากดำริของเจ้าดารารัศมี พระวรชายาในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการตอบแทนกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อแม่นม คือ นางเต็ม (แม่นางกัลยารักษ์ ไม่ทราบนามสกุล จากคำบอกเล่าของ พ่อหลวงบุญสม ณ เชียงใหม่ อดีตกำนันผู้ใหญ่บ้าน สายสกุล ณ เชียงใหม่)
       ภายในวัดดาราภิมุข มีพระตำหนักจำลอง ที่ประดิษฐานพระรูปของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here