วัดปิยาราม

0
196
      วัดปิยาราม ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ 4 บ้านป่าแงะ  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  เดอฃิมชื่อวัดสลีดอนชัย มีเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นผู้ริเริ่มสร้างอุทิศให้โอรส  วัดปิยารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2523 ภายในวัดมี พระสังกัจจายนะ ศิลปะแบบจีน องค์ใหญ่อยู่ด้านข้างพระวิหาร บันไดทางขึ้นลงจะเป็นหัวมังกร ด้านข้างสวนจะมีศาลาไม้เก่า และกลองเก่าด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here