วัดพระนอน

0
120
    วัดพระนอน (ขอนม่วง) เป็นวัดตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่เป็นวัดเก่าแก่สำคัญแห่งหนึ่งของนครเชียงใหม่ ปัจจุบันขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศิลปากร ภายในวัดมีอุโบสถศิลปะล้านนา มีป่องลวงตั้ง (แนวตั้ง) ที่ไม่มีหน้าต่าง (อุโบสถลักษณะเช่นนี้หาดูได้ยากในปัจจุบัน) และสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ไว้หลังอุโบสถ ลักษณะรูปทรงของเจดีย์คล้ายพระบรมธาตุดอยสุเทพเพียงแต่เล็กกว่าเท่านั้น ภายในวัดยังมีวิหาร ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์พระนอนขอนม่วง ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะและพระเกศาธาตุพร้อมดินพนะเฝ่าเถ้า (อังคารธาตุ) ของพระโคตมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน มีประเพณีสรงน้ำพระนอนเป็นงานประจำปี

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here