วัดโสภณาราม

0
259
           วัดโสภณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.ดอนแก้ว    อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เดิมมีชื่อว่า “วัดป่าตึง” เพราะรอบบริเวณวัดที่ตั้งอยู่ปัจจุบันมีต้นไม้ตึง (ไม้เต็ง,ไม้รัง) ขึ้นอยู่หนาแน่นมาก หลังสงครามโลกครั้งที่ ไม้ตึงถูกตัดเป็นหมอนรางรถไฟ และฟืนรถไฟจนเกือบจะไม่มีเหลือให้เห็น ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2438 ได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งชื่อ “ครูบานันตา” ได้จาริกเดินทางมาปักกลดอยู่ทางทิศเหนือของวัด ชาวบ้านต่างมีความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้นิมนต์ท่านอยู่จำพรรษา และเริ่มสร้างอารามชั่วคราวให้ท่านอยู่ ในปี พ.ศ. 2488 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดโสภณาราม” ด้วยเหตุผลคือ อุบาสกท่านหนึ่งนามว่า “พ่อน้อยโสภา” มีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธสาสนา ได้มีจิตศรัทธาบริจาคบ้านไม้หลังหนึ่งให้แก่ทางวัด เพื่อทางวัดจะได้นำมาก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ซึ่งในตอนนั้นมีพระครูอุดมวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอแม่ริม เป็นผู้ตั้งชื่อวัด เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พ่อน้อยโสภา มาจนถึงปัจจุบันนี้

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here