โครงการอบรมพัฒนาจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม

0
64
     เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วได้จัดโครการอบรมพัฒนาจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัสน์ของบุคลากรเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการทำงาน เสริมสร้างพัฒนาจิตสำนึก โดยมีเจ้าหน้าที่พนักงาน จำนวน 100 คน เข้าร่วม โดยมีท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วินัยทางธรรมนำชีวิตเป็นสุข” ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์สานฝันบรรพชน บ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

  โดยศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สานฝันบรรพชนภูมิปัญญาบรรพชน ในอดีตเป็นบ้านของ พระครูวรรณวิวัฒน์ ดร. (นพบุรี มหาวณฺโณ มหาวรรณ) เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง เจ้าคณะตำบลโหล่งขอดและ ด.ต.วิรัตน์  มหาวรรณ์ ร่วมกันมอบให้กับชุมชนบ้านหลวง เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลัง นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้อารยธรรม ศิลปะ ภูมิปัญญาต่างๆ โดยรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุซึ่งเป็นมรดกสืบทอดจากบรรพบุรุษกว่า 8,000 ชิ้น

 

วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล

   วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตั้งอยู่ บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์นครคีรีนพบุรีบ้านหลวงศรีดอนไชย (พระธาตุดอยเวียง) โบราณสถานเก่าแก่ของอำเภอพร้าวอายุกว่า ๗๐๐ ปี

 

คนกับดินโฮมสเตย์

สไตล์ “คนกับดิน” วิธีชีวิตเเบบเรียบง่าย เเละเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของหมู่บ้าน ชุมชน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here