📣📣องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 3 ตำแหน่ง📣📣

0
100

📣📣องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 3 ตำแหน่ง📣📣

🔴พนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนสวน สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1 อัตรา

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท

📊คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง📊
1. ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
2. มีความรู้ความสามารถด้านงานสารพัดช่าง งานโลหะ งานไฟฟ้า งานไม้ งานปูน งานบำรุงดูแลรักษาต้นไม้และไม้ประดับตกแต่ง
3. มีหนังสือรับรองการทำงานระบุถึงลักษณะงานที่เกี่ยวกับงานสารพัดช่าง งานโลหะ งานไฟฟ้า งานไม้ งานปูน งานบำรุงดูแลรักษาต้นไม้และไม้ประดับตกแต่ง ที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิมไม่น้อยกว่า 5 ปี

✍หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก✍
ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสารพัดช่าง งานโลหะ งานไฟฟ้า งานไม้ งานปูน งานบำรุงดูแลรักษาต้นไม้และไม้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เขตตำบลดอนแก้ว และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

🔴พนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1 อัตรา

💰💰ค่าตอบแทนที่ได้รับ💰💰
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท

📊คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง📊
1. ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
2. มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี
3. ได้รับในอนุญาตขับรถ ตามกฏหมาย ประเภทที่ 2 ขี้นไป ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีหนังสือรับรองการทำงานระบุถึงลักษณะงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิมไม่น้อยกว่า 5 ปี

✍หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก✍
ทำหน้าที่เกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ดูแลความสะอาดรถยนต์ บำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆของรถยนต์ ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลา นำรถยนต์ตรวจสภาพ ต่อภาษีประจำปีจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

🔴พนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 1 อัตรา

💰💰ค่าตอบแทนที่ได้รับ💰💰
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท

📊คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง📊
1. ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
2. ได้รับในอนุญาตขับรถ ตามกฏหมาย ประเภทที่ 2 ขี้นไป ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีประสบการณ์ในการขับรถประเภทนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานระบุถึงลักษณะงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิมไม่น้อยกว่า 5 ปี

✍หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก✍
ทำหน้าที่เกี่ยวกับขับรถยนต์ ดูแลความสะอาดรถยนต์ บำรุงรักษา ตรวจสภาพตามคู่มือ แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

📌การรับสมัครและสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ในวัน เวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

📌การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ Facebook (อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม)

📌วิธีการเลือกสรร คะแนนเต็ม 100 คะแนน การสอบความรู้ความสามารถทั่วไป การสอบความสามารถในการปฎิบัติงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

📌ประกาศผลผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ Facebook (อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม)

🔴สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่☎ 053-121585 ต่อ 50 ขอบคุณครับ🙏

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here