ประกาศประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมเเบบฟอร์มเเสดงความคิดเห็น

0
31

เป็นประกาศประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ประกาศถึง วันที่ 15 สค. 62

ประกาศประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นประ

 

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here