องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

0
819

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป แทนผู้ที่ปฏิบัติงานครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในตำแหน่ง คนงานทั่วไป

1.การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในวัน เวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม

3.วิธีการเลือกสรร  คะแนนเต็ม  100  คะแนน แยกเป็นสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน) ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์ (50 คะแนน) ในวันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

4.ประกาศผลผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 13 กันยายน  2562 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม

สอบถามเพิ่มเติม โทร 053-121585 ต่อ 50

1ประกาศรับสมัครคนงานทั่วไป ทุกตำแหน่ง 63
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป
ใบสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here