องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จ้างเหมางานดูแลความสะอาด จำนวน 8 อัตรา

0
257

1.การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในวัน เวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่  4  กันยายน  2562  เวลา 10.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  และ  Facebook (อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม)

3.วิธีการเลือกสรร  การสอบความรู้ความสามารถทั่วไป, การทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ การสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์ หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม (100 คะแนน)ในวันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

4.ประกาศผลผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 13 กันยายน  2562 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม

สอบถามเพิ่มเติม โทร 053-121585 ต่อ 501ประกาศรับสมัครจ้างเหมาทุกกองทุกตำแหน่ง 63
ใบสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างเหมาบริ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here