องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

0
51

1.การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562 ในวัน เวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม

3.วิธีการเลือกสรร  การสอบความรู้ความสามารถทั่วไป, การสอบความรู้ความสามารถทั่วไป, การทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม (100 คะแนน) ในวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

4.ประกาศผลผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 24 กันยายน  2562 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม

สอบถามเพิ่มเติม โทร 053-121585 ต่อ 50

1.ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ สป.
ใบสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here