ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

0
329

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา และดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20  สิงหาคม  2562 ไปแล้ว โดยกำหนดเวลาการดำเนินการสอบ ดังนี้

– ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562  เวลา 9.00 น.    ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

– ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.                             ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติิม โทร 053-121585 ต่อ 50 ครับ

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคนงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here