โครงการเจาะลึก พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ ประกาศใช้ พ.ศ.2563

0
20

โครงการเจาะลึก พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ ประกาศใช้ พ.ศ.2563 ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here