กอ.รมน.และจิตอาสาพระราชทานตำบลดอนแก้ว ร่วมแก่ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมด้วย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่, กองพันพัฒนาที่ 3, กองพันสัตว์ต่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 และหมู่ 10 จิตอาสาตำบลดอนแก้ว ร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองสาธารณะประโยชน์และเก็บขยะริมถนนคู่ขนานคลองชลประทาน ด้านหน้าโรงพยาบาลนครพิงค์ หมู่ที่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ถึง หมู่ 8 บ้านพระนอน ต.ดอนแก้ว จากกรณี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับน้ำเน่าเสียบริเวณคลองชลประทาน เนื่องจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองชลประทานของบ้านพักอาศัย หอพัก ร้านค้าที่อยู่ติดกับคลอง มีวัชพืชในน้ำและหญ้าที่ขึ้นปกคลุมคลองส่งผลให้น้ำไหลช้า น้ำเน่าเสีย และมีขยะจร-ลักลอบทิ้งในกอหญ้าและลำคลอง ผลการดำเนินกิจกรรมสามารถพัฒนาคูคลองได้สะอาดและสวยงามแต่ยังดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และจะทำกิจกรรมอีกครั้งในวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ศาลากลางบ้านบ้านชะเยืองหมู่ที่ 8 ต.ดอนแก้ว ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะ อบต.ดอนแก้ว กำลังจะร่วมกันจัดทำข้อบัญญัติ อบต.ดอนแก้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 และ อบต.ดอนแก้ว จะดำเนินการทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับชลประทาน เพื่อดูแลคลองชลประทานร่วมกันอีกทางหนึ่ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here