จิตอาสาพระราชทานร่วมแก่ไขปัญหาน้ำเน่าเสียรอบ 2

นพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมด้วย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7, กองพันพัฒนาที่ 3, ชลประทานแม่แตง ที่ 1, องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 และหมู่ 10 จิตอาสาตำบลดอนแก้ว ร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองสาธารณะประโยชน์และเก็บขยะริมถนนคู่ขนานคลองชลประทาน หมู่ 8 บ้านพระนอน ต.ดอนแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here