การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่สาม ประจำปี 2562

29 ส.ค.62 อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่สาม ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 (กันเงินเบิกตัดปี), พิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here