โครงการโรงเรียนธรรมาภิบาล เดือนกันยายน 2562

สำนักงานปลัด อบต.ดอนแก้ว จัดโครงการโรงเรียนธรรมาภิบาล ประจำเดือน กัยยายน 2562 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ อบต.ดอนแก้ว  โดยมีกิจกรรม บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “รู้เเละเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล”, การถ่ายทอดด้านสื่อเทคโนโลยี เกี่ยวกับ ” Youtube Channal” และ Website ขององค์กร, ถ่ายทอดเรื่องการบริหารจัดการขยะ, คืนข้อมูล “โครงการจัดการความเครียดในการทำงานและการสร้างอง์กรแห่งความสุข”  หลักการบริหารจัดการที่ดี 1. ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของพนักงาน, 2. การปฏิบัติงานจิตอาสา ของพนักงาน, 3. การเตรียมความพร้อมในการใช้ห้องประชุม อบต.ดอนแก้ว, แนวทางการจัดทำโครงการของกองต่างๆ โดยมี นายยุทธนา บุญสูง รองนายก อบต.ดอนแก้วกล่าวเปิดโครงการ และ นายพิเชตร ศรีเมือง หัวหน้าสำนักงานปลัด กล่าวปิดโครงการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here