โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาประชาสัมพันธ์ตำบลดอนแก้วเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 สำนักปลัด อบต.ดอนแก้ว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาประชาสัมพันธ์ตำบลดอนแก้วเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ตำบลดอนแก้ว ความรู้และทักษะการทำหน้าที่พิธีกร และผู้ประกาศเสียงตามสาย โดยมี นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว กล่าวต้อนรับ นายดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัด อบต.ดอนแก้ว กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณกนกรัตน์ ปัญญา นักสื่อสารมวลชน ระดับชำนาญการ สวท.เชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here