โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักปลัด อบต.ดอนแก้ว จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562  และโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุมบุญญาภรณ์ อบต.ดอนแก้ว

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here