โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักปลัด อบต.ดอนแก้ว

สำนักงานปลัดฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักปลัด อบต.ดอนแก้ว ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ และ อบต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง เกี่ยวกับงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่ตำบลกึ๊ดช้าง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here