การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า (ลำเหมืองสา) พื้นที่ อบต.ดอนแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ขอขอบคุณ กองพันสัตว์ต่าง , กรมรบพิเศษที่ 5 ,ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1 ,ผู้นำชุมชนหมู่่ที่ 9 ,ประชาชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ที่ร่วมดำเนินการจิตอาสา โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า(ลำเหมืองสา)พื้นที่ อบต.ดอนแก้ว ในวันที่ 18 กันยายน 2562

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here