แก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า (ลำเหมืองสา) หมู่ 2,3,7

จิตอาสาตำบลดอนแก้ว ร่วมดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า (ลำเหมืองสา) พื้นที่หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับ กองพันสัตว์ต่าง, สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 7 และหมู่ 10, จิตอาสาตำบลดอนแก้ว ที่ร่วมดำเนินการจิตอาสา โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า(ลำเหมืองสา) จุดที่ 1. บริเวณสะพานโครงการบ้านดอนแก้ววิลเลจ โครงการ 10 หมู่ 2 บ้านดอนแก้ว ถึงศูนย์เครื่องมือกล อบจ. หมู่ที่ 3 บ้านศาลา, จุดที่ 2 สวนคุณหญิงพรทิพย์ หมู่ที่ 2 บ้านดอนแก้ว ถึงถนนวงแหวนรอบ 3 หมู่ที่ 3 บ้านศาลา และจุดที่ 3 หน้าหมู่บ้านพิงค์ดอยถึงหมู่บ้านแม่ริมกรีนวัลเลย์ หมู่ 7 บ้านสันเหมือง ในวันที่ 25 กันยายน 2562

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here