ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว สมัยวิสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี 2562

27 กันยายน 2562 สภา อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว สมัยวิสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี 2562 เรื่อง พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กันเงินเบิกตัดปี)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here