รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจ้างเหมาบริการ 5 อัตราสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ดอนแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจ้างเหมาบริการ 5 อัตราสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER12/DRAWER052/GENERAL/DATA0000/00000905.PDF

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here