จิตอาสาพัฒนาคูคลองแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า (ลำเหมืองสา)

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 จิตอาสาตำบลดอนแก้ว ร่วมดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า (ลำเหมืองสา) พื้นที่หมู่ 3 หมู่ 5 และหมู่ 7 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับ กองพลทหารราบที่ 7 และ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายตากสิน ดำเนินงานจิตอาสาพัฒนาคูคลอง โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า(ลำเหมืองสา) จุดที่ 1. ถนนวงแหวนรอบ 3 ถึงหมู่บ้านพิงค์ดอย หมู่ที่ 3 บ้านศาลา, จุดที่ 2 หมู่บ้านสัจธรรม หมู่ที่ 3 บ้านศาลา ถึง หมู่บ้านแม่ริมกรีนวัลเลย์ หมู่ที่ 7 บ้านสันเหมือง , จุดที่ 3 หอพักไวท์โรส ถึงถนนวงแหวนรอบ 3 หมู่ที่ 5 บ้านพระนอน

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here