การประชุมสภาสมัยสามัญที่สี่ ประจำปี 2562 วาระ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว กำหนดการประชุมสภา อบต.ดอนแก้ว การประชุมสภาสมัยสามัญที่สี่ ประจำปี 2562 วาระ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยประชาชนสามารถรับชมการไลท์สดการประชุมสภาที่ Facebook เพจ : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม https://www.facebook.com/pr.donkaew/videos/466293533972947/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here