จิตอาสาพระราชทานตำบลดอนแก้วลำเหมืองสา หมู่ 1,2,3

    วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -12.00 น. จิตอาสาตำบลดอนแก้ว ร่วมดำเนินงานโครงการขุดลอกลำเหมืองสา (ต้นน้ำคลองแม่ข่า) พื้นที่หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 3 โดยมี กรมรบพิเศษที่ 5, กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายตากสิน, องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 1,2,3,7,10 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,10 พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตำบลดอนแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คูคลอง โครงการขุดลอกลำเหมืองสา (ต้นน้ำคลองแม่ข่า) จุดที่ 1. สามแยกบริเวณ หลังสถานพินิจ สิ้นสุดที่ สามแยก sabu sabu หมู่ที่ 1 บ้านบ่อปุ๊, จุดที่ 2 สะพานทางเข้าหมู่บ้านดอนแก้ววิลเลจ 9,10 หมู่ที่ 2 บ้านดอนแก้ว ถึงหมู่บ้านเพชรริมปิง หมู่ที่ 3 บ้านศาลา และจุดที่ 3 ถนนวงแหวนรอบ 3 ถึงหมู่บ้านพิงค์ดอย หมู่ที่ 3 บ้านศาลา

    ทิ้งคำตอบไว้

    Please enter your comment!
    Please enter your name here