พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

    ศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ดอนแก้ว จัดการอบรม “เตรียมพร้อมรับมือ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562” เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์

    ทิ้งคำตอบไว้

    Please enter your comment!
    Please enter your name here