จิตอาสาพระราชทานตำบลดอนแก้ว ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า (ลำเหมืองสา) หมู่ 1,2

    วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -12.00 น. จิตอาสาตำบลดอนแก้ว ร่วมดำเนินงานโครงการขุดลอกลำเหมืองสา (ต้นน้ำคลองแม่ข่า)  โดยมี กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับ องค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน  904 วปร. ตำบลดอนแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คูคลอง โครงการขุดลอกลำเหมืองสา (ต้นน้ำคลองแม่ข่า)  พื้นที่บริเวณสามแยก sabu sabu หมู่ที่ 1 บ้านบ่อปุ๊ ถึงหมู่บ้านดารารายณ์ หมู่ที่ 2 บ้านดอนแก้ว

    ทิ้งคำตอบไว้

    Please enter your comment!
    Please enter your name here