กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล

    วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -12.00 น. อบต.ดอนแก้ว จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุง ภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดดอนแก้ว และ สุสานหมู่ที่ 2 บ้านดอนแก้ว เพื่อ ถวายพระราชกุศลและน้อมลำรึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    ทิ้งคำตอบไว้

    Please enter your comment!
    Please enter your name here