สถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน

0
263

กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนิการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 25 แห่ง ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562

Scan0372

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่  : มาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน ได้แก่ โรงเเรม เมอเว้นพิค สุริวงค์ โฮเทล

รางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ภายใต้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทชนบท ได้แก่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านไร่กองขิง ต.หนองความ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here