อบรมให้ความรู้ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 19 เชียงใหม่

0
30

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 อบต.ดอนแก้ว โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 19 เชียงใหม่

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here