เเจ้งร้องเรียน/พบเบาะเเส การทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

0
704

 

 

ช่องทางการร้องเรียน/การทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทาง Facebook

 

ช่องทางการร้องเรียน/การทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทาง Website อบต.

 

ช่องทางการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

รับเรื่องร้องเรียนการทุจิตด้วยวาจาในชุมชน/พื้นที่ เเจ้งด้วยวาจา (เเจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต )
เขียนตามเเบบคำร้อง ณ จุดบริการรับร้องเรียน (เเบบฟอร์ม)
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ 053-121585,053-121574

รับเรื่องร้องเรียนทางสื่อออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook เเละ website วิธีเเจ้งร้องเรียนออนไลน์

รับเรื่องร้องเรียน/ตู้เเสดงความคิดเห็น