องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

ช่องทางการติดต่อเเละพูดคุย

6,300แฟนคลับชอบ

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและความโปร่งใสของ อบต.ดอนแก้ว ผ่าน https://itas.nacc.go.th/go/eit/76kf3e หรือสแกน QR Code ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการ

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 70 พรรษา

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

E-service ระบบให้บริการออนไลน์