องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

ช่องทางการติดต่อเเละพูดคุย

6,309แฟนคลับชอบ

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและความโปร่งใสของ อบต.ดอนแก้ว ผ่าน https://itas.nacc.go.th/go/eit/76kf3e หรือสแกน QR Code ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินซ่อมแซม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ พื้นที่หมู่ที่ 6

  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. คุณนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้วมอบหมายให้ คุณยุทธนา บุญสูง รองนายก อบต.ดอนแก้ว คุณปรสงค์ เหลี่ยมแสง ส.อบต. ม. 6...

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

E-service ระบบให้บริการออนไลน์