ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ ปี2563

นายอำเภอแม่ริม อนุมัติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และนายก อบต.ดอนแก้ว ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น อบต.สัญจร ผ่าน “QR Code สัญจรออนไลน์”

ช่องทางการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ สำหรับการประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน และระดับตำบลดอนแก้ว