ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ ปี2563

นายอำเภอแม่ริม อนุมัติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และนายก อบต.ดอนแก้ว ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562